จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

tyk glass บางใหญ่ ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายกระจก ขายกระจกแปรรูป กระจกนิรภัย กระจกตกแต่งภายใน กระจกหรับงานอาคาร และงานเฟอร์นิเจอร์

Let's start the future

together with us


มาร่วมสร้างคุณค่าที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์
มั่นคงและมุ่งตรงสู่อนาคตที่ยั่งยืนกับ tyk


Company Profile

"กระจก... เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" ด้วยความพร้อมทั้งทางด้านวัตถุดิบที่ครบถ้วนสำหรับงานกระจกประสบการณ์ด้านการผลิตกว่าสิบปี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมาตรฐานสูงเราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่ครบครันในการใช้กระจกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่โลกอนาคตที่ทันสมัย และมอบประสบการณ์การใช้บริการด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยม

พนักงานขายหน้าร้าน สาขาบางใหญ่

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

ทักษะที่ต้องการ

-มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้า และลูกค้า
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การขาย
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง
-มีปฏิภาณไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี

ลักษณะงาน

- นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
- ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
- สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากที่สุด

พนักงานขาย Turnkey

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ :ไม่ระบุ.

ทักษะที่ต้องการ

-มีความรู้พื้นฐานในแวดวงงานตกแต่งภายใน
-มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้า และลูกค้า
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การขาย
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง
-มีปฏิภาณไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี

ลักษณะงาน


นำเสนอขายกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา,ผู้ติดตั้ง เน้นการขายสินค้าทางบริษัท
(กระจกงานตกแต่งภายใน,เฟอร์นิเจอร์) ให้กับตัวแทนค้าช่วงให้กับบริษัท และขายให้ลูกค้าผู้รับเหมา
ที่มีศักยภาพทั้งรายเดิมและรายใหม่

ธุรการวางแผน (คลังสินค้า)

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ทักษะที่ต้องการ

- มีความรู้ด้านการจัดการข้อมูลออเดอร์ประจำวัน ประสานงานกับฝ่ายขาย และคลังสินค้า
- สามารถจัดเตรียม และพิมพ์ใบแจ้งหนี้/เปิดออเดอร์ให้ฝ่ายขาย และรายงานการขาย

ลักษณะงาน

-รับผิดชอบการรับเข้า - เบิกออก ของวัตถุดิบและสินค้า
-จัดทำเอกสารบันทึกความเคลื่อนไหวสินค้า
-ดูแลวางแผนงานแปรรูป กระบวนการแปรรูปทั้งหมด
- จัดทำเอกสารงานแปรรูป
-คีย์รับสินค้าเข้าคลังในระบบ MAC 5 และ ENPRO
-จัดทำเอกสารต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่

พนักงานควบคุมเครื่องจักร

คุณสมบัติ

เพศ :ชาย
อายุ(ปี) :25 – 35
ระดับการศึกษา :ปวช. - ปวส.
ประสบการณ์(ปี) :1ปีขึ้นไป
อื่นๆ :ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขา เครื่องกลไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิคส์

ทักษะที่ต้องการ

-มีความรู้ในด้านควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิต
-สามารถซ่อมบำรุงเรื่องจักรต่างๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ต่างๆในบริษัทแก้ปัญหางาน
-สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

ลักษณะงาน

ครบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
-แก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้เครื่องจักรเบื้องต้นได้
-รับผิดชอบดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรขั้นต้นและทำรายงาน
-ดูแลความปลอดภัยของการทำงานระหว่างเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน

พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง (บางใหญ่) รายวัน

คุณสมบัติ

เพศ :ชาย
อายุ(ปี) :20 - 35
ระดับการศึกษา :ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) :ไม่ระบุ
อื่นๆ :ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
-เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้ในบางครั้ง

ทักษะที่ต้องการ

-มีความรับผิดชอบด้านคลังสินค้า
-มีทักษะในการจัดเก็บสินค้าในคลังอย่างเป็นระเบียบ
-อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน

-ยกกระจก
-จัดกระจกตามใบออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง
-และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานขาย Installer

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ :ไม่ระบุ.

ทักษะที่ต้องการ

-มีความรู้พื้นฐานในแวดวงงานตกแต่งภายนอก
-มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้า และลูกค้า
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การขาย
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง
-มีปฏิภาณไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี

ลักษณะงาน

นำเสนอขายกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา,ผู้ติดตั้ง เน้นการขายสินค้าทางบริษัท
(กระจกงานตกแต่งภายนอกอาคาร) ให้กับตัวแทนค้าช่วงให้กับบริษัท และขายให้ลูกค้าผู้รับเหมา
ที่มีศักยภาพทั้งรายเดิมและรายใหม่