จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

tyk glass บางใหญ่ ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายกระจก ขายกระจกแปรรูป กระจกนิรภัย กระจกตกแต่งภายใน กระจกหรับงานอาคาร และงานเฟอร์นิเจอร์

Let's start the future

together with us


มาร่วมสร้างคุณค่าที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์
มั่นคงและมุ่งตรงสู่อนาคตที่ยั่งยืนกับ tyk


Company Profile

"กระจก... เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" ด้วยความพร้อมทั้งทางด้านวัตถุดิบที่ครบถ้วนสำหรับงานกระจกประสบการณ์ด้านการผลิตกว่าสิบปี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมาตรฐานสูงเราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่ครบครันในการใช้กระจกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่โลกอนาคตที่ทันสมัย และมอบประสบการณ์การใช้บริการด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยม

พนักงานขายหน้าร้านสาขาบางใหญ่ และสาขาปิ่นเกล้า

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

ทักษะที่ต้องการ

-มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้า และลูกค้า
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การขาย
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง
-มีปฏิภาณไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี

ลักษณะงาน

- นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
- ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
- สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากที่สุด

พนักงานขาย Turnkey

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ :ไม่ระบุ.

ทักษะที่ต้องการ

-มีความรู้พื้นฐานในแวดวงงานตกแต่งภายใน
-มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้า และลูกค้า
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การขาย
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง
-มีปฏิภาณไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี

ลักษณะงาน


นำเสนอขายกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา,ผู้ติดตั้ง เน้นการขายสินค้าทางบริษัท
(กระจกงานตกแต่งภายใน,เฟอร์นิเจอร์) ให้กับตัวแทนค้าช่วงให้กับบริษัท และขายให้ลูกค้าผู้รับเหมา
ที่มีศักยภาพทั้งรายเดิมและรายใหม่

พนักงานธุรการวางแผนคลังสินค้า สาขาบางใหญ่ และสาขาปิ่นเกล้า

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ทักษะที่ต้องการ

- มีความรู้ด้านการจัดการข้อมูลออเดอร์ประจำวัน ประสานงานกับฝ่ายขาย และคลังสินค้า
- สามารถจัดเตรียม และพิมพ์ใบแจ้งหนี้/เปิดออเดอร์ให้ฝ่ายขาย และรายงานการขาย

ลักษณะงาน

-รับผิดชอบการรับเข้า - เบิกออก ของวัตถุดิบและสินค้า
-จัดทำเอกสารบันทึกความเคลื่อนไหวสินค้า
-ดูแลวางแผนงานแปรรูป กระบวนการแปรรูปทั้งหมด
- จัดทำเอกสารงานแปรรูป
-คีย์รับสินค้าเข้าคลังในระบบ MAC 5 และ ENPRO
-จัดทำเอกสารต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่

พนักงานควบคุมเครื่องจักร

คุณสมบัติ

เพศ :ชาย
อายุ(ปี) :25 – 35
ระดับการศึกษา :ปวช. - ปวส.
ประสบการณ์(ปี) :1ปีขึ้นไป
อื่นๆ :ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขา เครื่องกลไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิคส์

ทักษะที่ต้องการ

-มีความรู้ในด้านควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิต
-สามารถซ่อมบำรุงเรื่องจักรต่างๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ต่างๆในบริษัทแก้ปัญหางาน
-สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

ลักษณะงาน

ครบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
-แก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้เครื่องจักรเบื้องต้นได้
-รับผิดชอบดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรขั้นต้นและทำรายงาน
-ดูแลความปลอดภัยของการทำงานระหว่างเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน

พนักงานขาย Installer

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ :ไม่ระบุ.

ทักษะที่ต้องการ

-มีความรู้พื้นฐานในแวดวงงานตกแต่งภายนอก
-มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้า และลูกค้า
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การขาย
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง
-มีปฏิภาณไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี

ลักษณะงาน

นำเสนอขายกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา,ผู้ติดตั้ง เน้นการขายสินค้าทางบริษัท
(กระจกงานตกแต่งภายนอกอาคาร) ให้กับตัวแทนค้าช่วงให้กับบริษัท และขายให้ลูกค้าผู้รับเหมา
ที่มีศักยภาพทั้งรายเดิมและรายใหม่

Digital Marketing/Online Marketing

คุณสมบัติ

1.เพศชาย-เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป จบสาขาด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค,Web Design,นิเทศศาสตร์,ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี
4.มีความคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงวิเคราะห์และสามารถเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขงานได้ รักการทำงานเป็นทีม
5.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จัดลำดับความสำคัญของงานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6.สามารถทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

ทักษะที่ต้องการ

1.มีความรู้เรื่องงานการตลาด
2.เข้าใจการสร้าง content กลุ่มผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา
3.เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะตามกระแสต่างๆ
4.มีทักษะในการนำเสนอ Concept ใหม่ๆ ให้เป็นสินค้าตามเทรนด์ และเป็นที่ต้องการของตลาด

ลักษณะงาน

1.สามารถเขียนContent และ Copy Writing ได้น่าสนใจ/ความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบสื่อที่ใช้ประกอบเว็บไซด์ และสื่อ Online Markting ได้
2.ออกแบบ Artwork รูปแบบกราฟฟิก Visual Design เพื่อให้ใช้ทำการตลาดทั้ง Online และ Offline
3.สามารถใช้งานAdobe Photoshop และ Adobe Illustrator ได้อย่างคล่องแคล้ว
4.ดูแลบัญชีและเผยแพร่คอนเทนต์ต่างๆผ่านSocial Media ของบริษัทฯ อาทิ Facebook,Instagram,Pinterest,และอื่นๆพร้อมจัดทำReport
5.มีความรู้ทางด้านการถ่ายภาพ เพื่อนำมาใช้งานในเชิงการตลาด
6.หากมีความรู้ในการตัดต่อวีดีโอและถ่ายวีดีโอจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.ติดต่อประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง และทำงานร่วมกับกิจกรรมการตลาด หรือแคมเปญต่างๆและโปรโมชั่นใหม่ของทางแบรนด์ ให้เกิดประสิทธิภาพสู.สุด
8.วางแผนในการผลักดัน SEO ของเว็บไซด์ การเขียนบล็อก เขียน Content ต่างๆและสร้างWebpage ที่น่าสนใจ
9.ช่วยเหลือ และดูแลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดตามความเหมาะสม