จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

PROJECT REFERENCEจําหน่ายกระจก Interior Glass / Exterior Glass

จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

UTCC (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

UTCC (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ใช้กระจกคัลเลอร์โค้ท colorkote ในการตกแต่งให้ดูทันสมัยเหมาะกับเป็นมหาลัยชั้นนำของประเทศ

Read more
จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

JIM THOMPSON RESTAURANT AND WINE BAR Rama 1

Antique Mirror

Read more
จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ไทรน้อย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ไทรน้อย กระจกคัลเลอร์โค้ท colorkote

Read more
จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

IDEO Q Chitlom

IDEO Q Chitlom กระจก Tinted Mirror

Read more
จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

MI4 Hotel Bangkok

MI4 Hotel Bangkok ใช้กระจกคัลเลอร์โค้ท Colorkote

Read more
จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

หอประชุมกองทัพเรือ

หอประชุมกองทัพเรือใช้กระจก กระจกลวดลาย Picxelglas

Read more