จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

PROJECT REFERENCEจําหน่ายกระจก Interior Glass / Exterior Glass


UTCC (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)


UTCC หรือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้สร้างพื้นที่แบบ Corroboration Space เพื่อให้นักศึกษาได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนไอเดีย ในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่แบบ Private แต่ทั้งสองส่วนนี้ล้วนอยู่ภายใต้แนวคิด Smart Working Space ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คอยสร้าง Inspiration Atmosphere 


การตกแต่งภายในจะใช้โทนสีที่สดใส ฉูดฉาด เพื่อสัมพันธ์กับต่อมการรับรู้ในด้านการกระตุ้นความรู้สึก ทำให้เกิดความ Active ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ช่วยในการจดจำสิ่งต่างๆ รวมถึงกระตุ้นไอเดียความคิดสร้างสรรค์ให้ออกมาได้ง่ายกว่าการใช้โทนสีพื้นๆทั่วๆไปจึงเลือกใช้วัสดุกระจกสี และกระจกพิมพ์ลาย

มาใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้างความโดดเด่นให้กับ Space แทนการทาสีเพียงอย่างเดียว


แชร์บทความนี้