จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

tyk glass บางใหญ่ ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายกระจก ขายกระจกแปรรูป กระจกนิรภัย กระจกตกแต่งภายใน กระจกหรับงานอาคาร และงานเฟอร์นิเจอร์

Let's start the future

together with us


มาร่วมสร้างคุณค่าที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์
มั่นคงและมุ่งตรงสู่อนาคตที่ยั่งยืนกับ tyk


Company Profile

"กระจก... เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" ด้วยความพร้อมทั้งทางด้านวัตถุดิบที่ครบถ้วนสำหรับงานกระจกประสบการณ์ด้านการผลิตกว่าสิบปี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมาตรฐานสูงเราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่ครบครันในการใช้กระจกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่โลกอนาคตที่ทันสมัย และมอบประสบการณ์การใช้บริการด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยม

พนักงานขายหน้าร้าน ประจำสาขาปิ่นเกล้า ด่วน!!

คุณสมบัติ

เพศหญิง
อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี สาขา การขาย การตลาด หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทางด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ทางด้านการติดต่อประสานงาน
มีประสบการณ์งานขายกระจก อลูมิเนียม หรือวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาพิเศษ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

ทักษะที่ต้องการ

ลักษณะงาน

1.นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
2.ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
3.สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.บริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากที่สุด

พนักงานขาย Turnkey

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ :ไม่ระบุ.

ทักษะที่ต้องการ

-มีความรู้พื้นฐานในแวดวงงานตกแต่งภายใน
-มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้า และลูกค้า
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การขาย
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง
-มีปฏิภาณไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี

ลักษณะงาน


นำเสนอขายกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา,ผู้ติดตั้ง เน้นการขายสินค้าทางบริษัท
(กระจกงานตกแต่งภายใน,เฟอร์นิเจอร์) ให้กับตัวแทนค้าช่วงให้กับบริษัท และขายให้ลูกค้าผู้รับเหมา
ที่มีศักยภาพทั้งรายเดิมและรายใหม่

พนักงานขาย Installer

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ :ไม่ระบุ.

ทักษะที่ต้องการ

-มีความรู้พื้นฐานในแวดวงงานตกแต่งภายนอก
-มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้า และลูกค้า
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การขาย
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง
-มีปฏิภาณไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี

ลักษณะงาน

นำเสนอขายกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา,ผู้ติดตั้ง เน้นการขายสินค้าทางบริษัท
(กระจกงานตกแต่งภายนอกอาคาร) ให้กับตัวแทนค้าช่วงให้กับบริษัท และขายให้ลูกค้าผู้รับเหมา
ที่มีศักยภาพทั้งรายเดิมและรายใหม่

พนักงานธุรการวางแผนคลังสินค้า สาขาบางใหญ่ และสาขาปิ่นเกล้า

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ทักษะที่ต้องการ

- มีความรู้ด้านการจัดการข้อมูลออเดอร์ประจำวัน ประสานงานกับฝ่ายขาย และคลังสินค้า
- สามารถจัดเตรียม และพิมพ์ใบแจ้งหนี้/เปิดออเดอร์ให้ฝ่ายขาย และรายงานการขาย

ลักษณะงาน

-รับผิดชอบการรับเข้า - เบิกออก ของวัตถุดิบและสินค้า
-จัดทำเอกสารบันทึกความเคลื่อนไหวสินค้า
-ดูแลวางแผนงานแปรรูป กระบวนการแปรรูปทั้งหมด
- จัดทำเอกสารงานแปรรูป
-คีย์รับสินค้าเข้าคลังในระบบ MAC 5 และ ENPRO
-จัดทำเอกสารต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่

Sales Executive ขายอสังหาริมทรัพย์ ด่วน!!

คุณสมบัติ

ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์ 2 ปีขึ้นไป
มีไหวพริบ และทักษะการเจรจา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารได้ดี
หากมีประสบการณ์งานขายบ้านเดี่ยว ทาว์เฮาส์ จะพิจาณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office , Social media
ปฏิบัติงาน 6 วัน เวลา10.00-19.00 น.(หยุดวันธรรมดา)

ทักษะที่ต้องการ

ลักษณะงาน

1.บริหารจัดการงานขาย
2.ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง การทำสัญญา ไปจนถึงการเตรียมโอน
3.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัทฯ รวมถึงสถาบันการเงิน