จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

Building glass for energy saving


Building glass for energy saving กระจกอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

การใช้พลังงานอาคารในปัจจุบันถือเป็นส่วนที่สำคัญ และในอนาคตก็มีแนวโนมที่จะมีการใชพลงงานมาก ขึ้นเรี่อยๆ ฉะนั้นเป็นสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่มันจะส่งผลถึงเรื่องการออกแบบ และเลือกใช้วัสดุเพื่อการก่อสร้าง อย่างแน่นอน ตามแผนรองรับกระจกอนุรักษ์พลังงานในปีหน้าที่กลังจะมาถึง โดยคำนึงถึงนโยบายการใช้กระจก อาคารที่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีผลต่อการใช้พลังงานภายในอาคารอย่างมาก เพราะว่าความร้อนของ การส่งผ่านจากดวงอาทิตย์เข้าสู่ภายใน เกิดจากการเลือกใช้วัสดุนั่นเอง ฉะนั้นการ ที่จะช่วยลดการใช้พลังงาน ภายในอาคารได้ ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง โดยเฉพาะการลดใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่หากมีการ ออกแบบให้อนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน BEC แล้วล่ะก็ แน่นอนว่าจะส่งผลให้ตัวอาคารใช้พลังงานน้อยกว่า อาคารทั่วไป และเกิดประสิทธิภาพที่ดีในระยะยาว

กระจกอนุรักษ์พลังงาน

กระจกทีควรค่าแก่การประหยัด หรืออาคารอนุรักษ์พลังงาน ควรมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

  1. กระจกที่มีค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดตำ่า (SC) เพื่อลดปริมาณรังสีอาทิตย์

  2. กระจกที่มีค่าการส่องผ่านของแสง (LT) ควรมีปริมาณที่จำเป็นต่อการมองเห็น และพอที่จะนำแสงธรรมชาติ มา ใช้ประโยชน์ในอาคารได้ ซึ่งไม่ควรน้อยกว่า 20 %

  3. กระจกที่มีอัตราส่วน LSG สูง ซึ่งเป็นค่า LSG ที่เปรียบเทียบปริมาณของแสง กับความร้อนที่ผ่านกระจก

  4. กระจกที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (U-value) ต่ำ เพื่อลดปริมาณความร้อนที่เกิดจากภายนอก เข้าสู่ภายในอาคาร เช่น กระจก 2 ชั้น (Double Glazing) หรือกระจก 3 ชั้น (Triple Glazing)

  5. กระจกที่มีค่า SHGC คือผลรวมของความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่งผ่านกระจกกับส่วนของรังสีที่ถูกดูดซับอยู่ ภายในกระจก


สำหรับกระจก ทีมีการใช้งานอาคารในปัจจุบัน

อาทิ เช่น กระจกสีตัดแสง (Tinted Glass) เป็นกระจกชนิดที่สามารถสกัดกั้นความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ตก กระทบได้ มากกว่ากระจกใสปกติ โดยปริมาณการดูดกลืนความร้อนขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเนื้อกระจก จะสามารถผลิต ให้มีการสกัดกั้นรังสีอาทิตย์ได้หลายระดับ รวมถึงยังช่วยสะท้อนความสวยงาม และรสนิยมของพื้นที่ให้ดูทันสมัย ขึ้น รวมถึงช่วยผ่อนคลายความร้อนจากภายนอก

กระจกอาคาร

การนำมาใช้งาน

  • นำไปใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก อาคารทุกประเภท เช่น ประตูหน้าต่าง บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน หรือร้านค้าทั่วไป ห้องแสดงสินค้าหน้าร้าน

สีต่างๆดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการกำหนดสีเพื่อรูปลักษณ์ ที่โดดเด่นของอาคาร และที่สำคัญสีของกระจก จะไม่มีผล ทำให้ การมองเห็นสีของวัตถุที่อยู่ด้านหลังกระจกผิดปกติแต่อย่างใด ด้วยคุณสมบัติที่สามารถ ช่วยลดการใช้พลังงานภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระจกสีตัดแสงจึงถูกจัดให้เป็นกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน Energy Green Material อีกด้วย


กระจกเคลือบผิวสะท้อนแสง (Coating Glass)

เป็นกระจก Reflective ที่เคลือบชั้นโลหะด้วยระบบ Pyrolytic มีคุณสมบัติสะท้อนคลื่นแสง และคลื่นความร้อน ที่ถูกส่องผ่านเข้ามาทางช่องหน้าต่าง หรือผนังกระจกให้น้อย ช่วยปรับลดอุณหภูมิความร้อนภายในพื้นที่ใช้งานได้ โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศ เพราะสามารถสะท้อนความร้อนของแสงอาทิตย์ได้ประมาณร้อยละ 60 แต่ข้อควรระวังของ คือ ค่าสัมประสิทธิการสะท้อนรังสีอาทิตย์ ไม่ควรเกินกว่า 0.2 เนื่องจากจะแสงสะท้อน จะไปรบกวนบุคคลที่อยู่ในอาคารบริเวณรอบด้าน

กระจกสะท้อนแสง

การนำมาใช้งาน

  • กระจกประเภทนี้ เหมาะกับผนังภายนอกอาคาร เช่นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ แต่จะไม่เหมาะสำหรับการใช้ในที่พักอาศัย เนื่องจากในช่วงเวลายามค่ำคืน หากมีผู้อยู่อาศัยอยู่ด้านใน จะเกิดการเห็นเงาสะท้อนบนกระจก อาจจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเมี่อยล้า ไม่สบายตาเวลามองเห็น แต่ถ้าเป็นอาคารสำนักงาน ที่ใช้งานบ่อยๆ ในช่วงเวลากลางวัน จุดนี้จะช่วยทำให้รู้สึกสบายตา มากกว่านั้นเอง และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไป ในเรื่องระบบ การทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ


กระจก Low-E (Low Emissivity Glass)

หรืออาจเรียกว่า กระจกที่มีค่าการแผ่รังสีต่ำ เป็นวัสดุเคลือบสารฉนวนกัน รังสีอินฟาเรด ที่มีประสิทธิภาพ ในการถ่ายเทความร้อน ลดการใช้พลังงาน ขณะเดียวกันยังคงยอมให้แสงผ่านได้ ไม่ใช่แค่ป้องกันความร้อน เพียงอย่างเดียว แต่จะครอบคลุมในเรื่องการประหยัดพลังงานไปด้วย เพื่อคำนึงถึงสิ่ง แวดล้อมทรัพยากร โดยเน้นการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Low-E

การนำมาใช้งาน

  • จริงๆสามารถใช้งานกับบ้านพักอาศัยทุกประเภท อาคารสูง อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้าห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ รวมไปถึงการตกแต่งประเภทอื่นๆได้ และยังเป็นที่นิยมมากสำหรับอาคารสำนักงานสมัยใหม่ ที่ตอบรับเทรนด์การอนุรักษ์พลังงาน ยิ่งอาคารสูงหลายๆแห่งก็เริ่มใช้กระจก Low-E แบบกระจกฉนวนอินซูเลท เพื่อลดการใช้พลังงานกันบ้างแล้ว โดยกระจกประเภทนี้ช่วยลดพลังงานการใช้ ของเครื่องปรับอากาศ และลดค่าเปิดไฟในอาคารได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว


สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

• Line | เพิ่มเพื่อน 
• Tel | 02-960-2790
• Official Fanpange | @TykGroup2016
• E-mail | info@tykglass.com


แชร์บทความนี้