จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

PROJECT REFERENCEจําหน่ายกระจก Interior Glass / Exterior Glass


Life Asoke-Rama 9


Life Asoke-Rama 9

คอนโดมิเนียมที่มีดีไซน์สะท้อนความหรูหรา ด้วยการนำเอาคอนเซปต์ The Future of Longevity เพื่อความสุข และสุขภาพที่แข็ง รวมไปถึงยังมีการเลือกใช้กระจก lamiglas Temper (SGP) เพื่อสร้างความน่าสนใจ เพิ่มความปรอดโปร่งให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี


แชร์บทความนี้