จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

PROJECT REFERENCEจําหน่ายกระจก Interior Glass / Exterior Glass


Q House Avenue


การออกแบบตกแต่งบ้านให้สวยหรู ตามสถาปัตยกรรมบารอก (Baroque Architecture)

ของโครงการบ้านเดี่ยวสุดหรู ด้วยกระจกตกแต่งต่างๆ อาทิเช่น Selective Mirror

ราวกันตก Temper และ กระจกลอนแก้ว (กระจกลูกคลื่น)


แชร์บทความนี้